Retningslinier for brug

Vær venligst opmærksom på følgende: Ved at bruge eller besøge http://eventilunden.dk accepterer du samtidig Det Danske Travselvskab Danmarks retningslinjer for brug. Det Danske Travselvskab Danmark forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres, kan Det Danske Travselvskab Danmark vælge at ekskludere dig fra www.Eventilunden.dk og/eller anmelde misbruget.

Begrænset brug
Når du besøger eller bruger Eventilunden.dk indvilliger du samtidig i, at dette kun er til eget brug. Uden særlig tilladelse fra Det Danske Travselvskab Danmark har du ikke ret til at distribuere, ændre, publicere eller bruge hele eller dele af den information indeholdt på Eventilunden.dk. Det er heller ikke tilladt at publicere links til Eventilunden.dk uden særlig tilladelse.

Det Danske Travselvskab Danmark , vore arrangører og partnere har alene retten til indholdet på http://eventilunden.dk

Adgang til vores hjemmeside og forstyrrelse af dets funktioner
Brug af redskaber til at overvåge eller forstyrre hjemmesiden er forbudt. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, publicere eller anvende hele eller dele af informationen på Eventilunden.dk uden særlig tilladelse.

Du indvilliger i, at Det Danske Travselvskab Danmark kan ekskludere dig fra sin hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis på bryder vore retningslinjer for brug. Ved evt. misbrug anmelder Det Danske Travselvskab Danmark forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.