Retningslinier for køb

Om forholdet mellem billetkøberen og Det Danske Travselskab Danmark

Billetters gyldighed
Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler.

Det Danske Travselskab Danmark påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom Det Danske Travselskab Danmarks og arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Så køb altid billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.

Det Danske Travselskab Danmarks rolle som formidler
Det Danske Travselskab Danmark formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.

Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter
Det Danske Travselskab Danmark gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og Det Danske Travselskab Danmark påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber. Se dog herunder om erstatningsbilletter.
Det Danske Travselskab Danmark hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtasting af kontaktoplysninger. Det Danske Travselskab Danmark hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.

Se endvidere vores Leveringsbetingelser her.

Erstatningsbilletter
Det Danske Travselskab Danmark vil som en service i forbindelse med langt de fleste arrangementer være i stand til at udstede erstatningsbilletter, såfremt dine fysiske billetter ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt vores Servicecenter på tlf. 70 15 65 65, såfremt du har behov for at få dine billetter erstattet. Det koster billetgebyret pr. billet + 50 kr. i administrationsomkostninger. Ved udstedelse af erstatningsbilletter ugyldiggøres de oprindelige billetter. Når en udskrivning af erstatningsbilletter er gennemført, er det ikke muligt at fortryde ordren.

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes som udgangspunkt ikke. I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber. Som billetformidler hæfter Det Danske Travselskab Danmark ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. Det Danske Travselskab Danmark søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Mere information om refundering.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende via Det Danske Travselskab.dk, da kvitteringen sendes pr. email. Du kan altid se dine aktuelle reservationer og køb under
Min Profil.

Forbehold
Det Danske Travselskab Danmark forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til i særlige tilfælde at ændre pladstildelingen inden for samme billetkategori samt flytte billetten til en anden kategori mod udbetaling af en eventuel prisdifference.

Om forholdet mellem arrangøren og Det Danske Travselskab Danmark

Ansvar
Det Danske Travselskab Danmark har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers rekonstruktion, betalingstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.

Aflysning
I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

Om betaling og fortrydelsesret

Betaling
På Det Danske Travselskab.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

Dankort
VISA/Dankort
MasterCard
Diners Club
Visa Electron

Læs mere om kortgebyr.

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Nets via Adyen. Det Danske Travselskab.dk er et VeriSign Secure Site.

Se i øvrigt vores Persondatapolitik.

Fortrydelsesret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter IKKE omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser herunder.

I forbindelse med køb af billetter til en række arrangementer, er det muligt at tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse. Du kan derfor i visse tilfælde fortryde dit tilføjede køb i 14 dage efter, at du har modtaget varen/tjenesteydelsen.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og den eventuelle udnyttelse af fortrydelsesretten, er alene et anliggende mellem dig og arrangøren. I det følgende giver Det Danske Travselskab Danmark dig dog generelle oplysninger om reglerne om fortrydelsesret.

Undtagelser til reglerne om fortrydelsesret
Der er en række undtagelser til fortrydelsesretten. I forhold til de tjenesteydelser, som kan købes på Det Danske Travselskab.dk, er undtagelserne relevante for aftaler om:

– transport, herunder rejser med fly, bus, tog, taxi m.v.
– indkvartering, fx på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus
– forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering)
– rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer

De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil dog normalt være tilfældet for tjenesteydelser, som købes via Det Danske Travselskab.dk.

Hvis aftalen vedrører en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter dit individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du forinden har givet dit samtykke til, at arrangøren kan begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Udøvelse af fortrydelsesret
Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til vedkommende og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra arrangøren. Endelig kan du også vælge at give Det Danske Travselskab Danmark meddelelse om, at du ønsker at bruge din fortrydelsesret ved at kontakte os. Vi vil herefter tage kontakt til arrangøren.

Bemærk
Om varens stand, når du sender den tilbage: Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, kan arrangøren betragte den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Om tilbagebetaling af købsbeløbet: Det Danske Travselskab Danmark henviser jf. ovenfor til arrangøren. Men som hovedregel gælder, at hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer arrangøren alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tilbagebetalingen søges videst muligt gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Om fremsættelse af klage
Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via info@travbanen.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed
Det er, jf. “Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste. Læs mere her.

Særlige begrænsninger
Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement
Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. Det Danske Travselskab Danmark og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.
Læs mere på arrangørens hjemmeside.

Læs mere om andre arrangementsspecifikke forhold under arrangementet her på eventilunden.dk og på arrangørens hjemmeside.

Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Det Danske Travselskab Danmark har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold
Det Danske Travselskab Danmark tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.